60 – lecie OSP Słodków Trzeci

osp
osp

osp     W niedzielę 5 maja, jubileusz 60-lecia działalności świętowali strażacy OSP Słodków Trzeci. Jednostka ta powstała w 1952 r. z inicjatywy społeczeństwa Słodkowa Trzeciego. W dniu 5 maja 1953 roku odbyło się pierwsze walne zebranie, na którym został wybrany nowy Zarząd OSP. W następnym roku przystąpiono do opracowania dokumentacji i gromadzenia materiałów budowlanych na budowę nowej strażnicy. Budowę rozpoczęto w czynie społecznym z materiałów pochodzących z rozbiórki starych budynków zakupionych z funduszy własnych oraz ze składek mieszkańców sołectwa.

Pod koniec 2012 roku podczas walnego zebrania członków OSP w Słodkowie Trzecim podjęto uchwałę o obchodach jubileuszu 60-lecia na dzień 5 maja 2013r. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w kościele parafialnym w Stróży Kolonii celebrowaną przez Kapelana Straży Pożarnych Powiatu Kraśnickiego księdza Grzegorza Stąsieka proboszcza parafii Stróża. Po mszy świętej strażacy, poczty sztandarowe, delegacje strażackie wraz z orkiestrą młodzieżową OSP Szastarka przemaszerowali na plac OSP Słodków Trzeci. Na uroczystość przybyło wielu gości, których powitał Prezes Zarządu OSP w Słodkowie Trzecim dh Bolesław Wieleba. Historię 60-lecia działalności jednostki przedstawił członek Zarządu OSP Waldemar Kosidło. Podczas uroczystości jubileuszowych Sekretarz Zarządu Powiatowego dh Antoni Rachoń odczytał list intencyjny oraz przekazał statuetkę św. Floriana od Prezesa Zarządu Tadeusza Wojtaka. Strażacy otrzymali również gratulacje od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku bryg. Artura Bisa oraz, Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kraśniku dh Mirosława Chapskiego – Wójta Gminy Kraśnik. Gratulacje złożyła również Sekretarz Gminy – Pani Beata Kuśmierczyk – Kufel.
Odznaki “Wzorowy Strażak” odebrało pięciu druhów: Stanisław Sulowski, Zenon Samolej, Tomasz Iwański, Roman Rostek i Rafał Goch.

 

Może Ci się również spodoba