Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gm. Kraśnik w 2013 r.

azbest

azbest        Gmina kraśnik informuje, że realizacja zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gm.Kraśnik w 2013 r.” jest dotowana na podstawie umowy nr 102.2013/D/OZ z dnia 25 kwietnia 2013 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materjałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usówanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

 logo wfoŚigw lublin z nazwalogo nfos

 

Może Ci się również spodoba