TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO.

turniej 027 scaled
turniej 027 scaled

 

 

    W dniu 8 kwietnia odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju  Bezpieczeństwa  w Ruchu Drogowym. Najpierw w lokalu Urzędu Gminy Kraśnik drużyny 3- osobowe szkół podstawowych w Kowalinie, Stróży i Słodkowie Trzecim odpowiadali na 25 pytań w teście pisemnym. Potem egzamin praktyczny odbył się na boisku Szkoły Podstawowej w Kowalinie, gdzie uczniowie przeszli test sprawnościowy pod nadzorem policjantów z kraśnickiej „drogówki”.  Ogólnopolski  Turniej  Bezpieczeństwa  w  Ruchu  Drogowym, organizowany  jest w szkołach podstawowych dla uczniów klas IV – VI oraz  w gimnazjach.
    Mogą w nim uczestniczyć uczniowie pod warunkiem posiadania karty rowerowej. Turniej ma charakter wieloetapowy.

    Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy  stanu  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  w tym  bezpieczeństwa  dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:
1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
3.popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
     W wyniku eliminacji szkolnych tworzone są trzyosobowe drużyny danej szkoły, reprezentujące   ją   w   dalszych   etapach   turnieju.  Uczniowie   szkół   podstawowych i uczniowie gimnazjów stanowią oddzielne drużyny z odrębną klasyfikacją.
     Po podsumowaniu testów pisemnych i sprawdzianu praktycznego jazdy na rowerze wyłoniono najlepszą drużynę na eliminacje powiatowe,  które  odbędą  się  18 kwietnia 2013 roku. W eliminacjach powiatowych  udział  weźmie  drużyna  Szkoły  Podstawowej w Kowalinie, w składzie: Jakub Kowalski, Jakub Surowiec, Adrian Cieślik- pod opieką Ewy Surowiec. W tym turnieju, jak co roku będzie też uczestniczyć drużyna Publicznego Gimnazjum w Stróży, wytypowana bez eliminacji gminnych.

AW.

Zdjęcie. Uczestnicy eliminacji gminnych otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, które wręczył Wójt Gminy Mirosław Chapski.

 

TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO.

Może Ci się również spodoba