INFORMACJA

herb kraśnik

Deklarację na gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w Urzędzie Gminy Kraśnik
ul. Kościuszki 24, pok. nr 14 (kancelaria urzędu) w godz. od 730 do 1530, w dni robocze do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Przypominamy, że złożenie deklaracji jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (działki rekreacyjne, działalność gospodarcza).

Może Ci się również spodoba