UWAGA ROLNICY !

herb kraśnik

Informujemy producentów rolnych, że w dniach od 01 do 28 lutego 2013 r. w Urzędzie Gminy Kraśniku, ul. Kościuszki 24, pokój nr 7, przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego, w okresie od 01 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r., oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej. Fakt zakupu potwierdzony musi być wystawioną na rolnika fakturą VAT, którą należy dołączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Limit oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w gospodarstwie wynosi 86 litrów na rok i jeżeli nie będzie wykorzystany w lutym w całości, można resztę limitu wykorzystać w drugim okresie rozliczeniowym tj. od 01 do 31 sierpnia, lub cały limit jednorazowo w sierpniu (wówczas faktury za okres od 01 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r.).

 

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2013 r. wynosi 0,95 zł za 1 litr oleju.

Może Ci się również spodoba