System powiadamiania SMS dla mieszkańców

herb kraśnik

Urząd Gminy proponuje Państwu wpisanie się do bazy osób chętnych do uzyskiwania ważnych informacji.

Udział polega na wypełnieniu ankiety, w której mieszkaniec udostępnia urzędowi swój numer telefonu, na który będą wysyłane SMS-y. Baza składać się będzie z 16 modułów. Jeden moduł obejmować będzie jedno sołectwo. Wiadomości będą krótkie i nie będą przekraczać więcej niż 135 znaków. Wz ależności od potrzeb wysyłane będą do poszczególnych miejscowości. Do potrzeb systemu nie będą używane nazwiska tylko same numery telefonów. W ten sposób chcemy poprawić komunikację z mieszkańcami w sprawach ważnych. Każdy kto chce wziąć udział proszony jest o wypełnienie i podpisanie ankiety i dostarczenie jej do urzędu gminy. Baza tworzona będzie sukcesywnie wraz z wpływem ankiet. Osoby, które posiadają podpis kwalifikowany mogą przesłać ankietę elektronicznie na adres: sekretariat@gminakrasnik.pl Przekazane przez państwa dane wykorzystane będą tylko i wyłącznie do wysyłania wiadomości. Uruchomienie systemu nastąpi jeżeli zgłosi się co najmniej 400 osób.

 

Pobierz formularz w formacie pdf : system powiadamiania sms dla mieszkańców

Może Ci się również spodoba