Zaświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu gruntów na terenie gminy, o płaceniu podatku oraz niezaleganiu w opłacaniu należności podatkowych

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna:

Referat Budżetu i Finansów

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 7-8, tel.(81) 825 23 95

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Zaświadczenie.

Wymagane dokumenty:

• wniosek o wydanie zaświadczenia

Załączniki do pobrania:

• wniosek o wydanie zaświadczenia     (pobierz druk Zaświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu gruntów na terenie gminy, o płaceniu podatku oraz niezaleganiu w opłacaniu należności podatkowych)    

Podstawa Prawna:

• Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)
• Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,poz.60 ze zm.)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe ( Dz. U. z 2005r. Nr 165, poz. 1374) 
 

Opłata skarbowa:

• Zaświadczenie o stanie posiadania – 17,00 zł 
• Zaświadczenie o niezaleganiu – 21,00 zł

Forma płatności: 
• w kasie urzędu
• u sołtysa
• przelewem na konto urzędu

Termin składania dokumentów:

Na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

30 dni 
 

Miejsce złożenia dokumentów 
Osobiście w urzędzie.

Odbiór dokumentów 
Osobiście w urzędzie.
 

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Osoba odpowiedzialna: Ewa Zimna

Może Ci się również spodoba