Wydawanie zaświadczeń o dokonanych w księgach s.c. wpisach lub ich braku oraz zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi s.c.

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek w podwórzu, tel/fax (81) 825 23 38

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
• wydanie zaświadczenia

Wymagane dokumenty:

• wniosek o wydanie zaświadczenia
• dowód osobisty (do wglądu)
• oryginał dowodu wpłaty

Załączniki do pobrania:

• wniosek o wydanie zaświadczenia (pobierz wniosek )

Podstawa Prawna:

art. 79 ustawy z dnia 29 września 1986r. – Prawo o Aktach Stanu Cywilnego (Dz. U. z 2004 roku nr 161, poz. 1688).
 

Termin składania dokumentów:

na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.
 

Wysokość opłaty skarbowej:

24,00 zł za zaświadczenie
 

Forma płatności:

W kasie urzędu lub na rachunek bankowy urzędu.

MIEJSCE I FORMA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
– Osobiście – w USC, pocztą – na adres USC

ODBIÓR DOKUMENTÓW 
– Osobiście w USC lub pocztą na adres USC miejsca pobytu wnioskodawcy.

OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU DOKUMENTÓW 
– Wnioskodawca lub osoba upoważniona

Osoby uprawnione do ubiegania się o wydanie zaświadczenia:
– osoby, których stan cywilny został w akcie stwierdzony, wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy.

 

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rejowska

Może Ci się również spodoba