Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kraśnik

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. budownictwa

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 12, tel.(81) 826 41 62

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Zaświadczenie.

Wymagane dokumenty:

• Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki zgodnie z MPZP Gminy Kraśnik
• Mapa do celów projektowych lub opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000 
• Wypis i wyrys z ewidencji gruntów

Załączniki do pobrania:

• Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki zgodnie z MPZP Gminy Kraśnik
(pobierz druk Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki zgodnie  z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kraśnik)

Podstawa Prawna:

• Uchwała Nr XIII/48/2003 Rady Gminy Kraśnik z dnia 20 listopada 2003 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego nr 29 poz. 708 z dnia 25 lutego 2004 roku)

Termin składania dokumentów:

na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni 

Wysokość opłaty skarbowej:

17 zł

Forma płatności: 
• w kasie urzędu 
• przelewem na konto urzędu

Miejsce i forma złożenia dokumentów
Osobiście lub za pośrednictwem poczty

Odbiór dokumentów: 
• osobiście 
• pocztą za potwierdzeniem odbioru

 

Tryb odwoławczy:

Termin złożenia odwołania:

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Osoba odpowiedzialna: Tadeusz Brodowski

Może Ci się również spodoba