Wydanie zaświadczenia o numeracji porządkowej nieruchomości

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. budownictwa

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 12, tel.(81) 826 41 62

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Zaświadczenie.

Wymagane dokumenty:

• Wniosek o wydanie zaświadczenia o numeracji porządkowej nieruchomości
• Wypis i wyrys z ewidencji gruntów

Załączniki do pobrania:

• Wniosek o wydanie zaświadczenia o numeracji porządkowej nieruchomości
(pobierz druk Wydanie zaświadczenia o numeracji porządkowej nieruchomości)

Podstawa Prawna:

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. nr 240 poz2027 z 2005 r z poź. zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243 poz. 2432 z 2004 r.) 

Termin składania dokumentów:

na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni 

Wysokość opłaty skarbowej:

17 zł

Forma płatności: 
• w kasie urzędu 
• przelewem na konto urzędu

Miejsce i forma złożenia dokumentów
Osobiście lub za pośrednictwem poczty

Odbiór dokumentów: 
• osobiście 
• pocztą za potwierdzeniem odbioru

 

Tryb odwoławczy:

Termin złożenia odwołania:

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Osoba odpowiedzialna: Tadeusz Brodowski

Może Ci się również spodoba