Wydanie warunków na wykonanie zjazdu z drogi gminnej

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. budownictwa

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 12, tel.(81) 826 41 62

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Warunki.

Wymagane dokumenty:

• Wniosek o wydanie warunków na wykonanie zjazdu z drogi gminnej 
• Mapa do celów projektowych lub opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną propozycją zjazdu 

Załączniki do pobrania:

• Wniosek o wydanie warunków na wykonanie zjazdu z drogi gminnej (pobierz druk Wydanie warunków na wykonanie zjazdu z drogi gminnej)

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz. 2086 z późniejszymi zmianami)

Termin składania dokumentów:

na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni 

Wysokość opłaty skarbowej:

Forma płatności: 

Miejsce i forma złożenia dokumentów
Osobiście lub za pośrednictwem poczty

Odbiór dokumentów: 
• osobiście 
• pocztą
za potwierdzeniem odbioru.
 

Tryb odwoławczy:

Termin złożenia odwołania:

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Osoba odpowiedzialna: Stanisław Kot

Może Ci się również spodoba