Wydanie decyzji środowiskowej

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. budownictwa

Miejsce załatwienia sprawy:

ul. Piłsudskiego 1, pok. nr 14, tel.(0 81) 826 41 62

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Decyzja administracyjna.

Wymagane dokumenty:

• Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 
• Wypis i wyrys z rejestru gruntów z działki inwestora oraz z działek bądących w jej sąsiedztwie 
• Dokładny opis przedsięwzięcia oraz jego charakterystyka 
• Plan zagospodarowania działki dla proponowanej inwestycji
• Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kraśnik

Załączniki do pobrania:

• Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (pobierz druk Wydanie decyzji środowiskowej)

Podstawa Prawna:

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150)

Termin składania dokumentów:

na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni wydanie postanowienia – 6 m-cy na wydanie decyzji środowiskowej

Wysokość opłaty skarbowej:

205 zł

Forma płatności: 
• w kasie urzędu 
• przelewem na konto urzędu

Miejsce i forma złożenia dokumentów
Osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Odbiór dokumentów: 
Za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru.
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy.

Termin złożenia odwołania:

14 dni od dnia otrzymania decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Osoba odpowiedzialna: Tadeusz Brodowski

Może Ci się również spodoba