Wniosek o wydanie zaświadczenia na sprzedaż napojów alkoholowych

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Działalności Gospodarczej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 12, tel.(81) 826 41 62

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Zaświadczenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

• wniosek o wydanie zaświadczenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Załączniki do pobrania:

• wniosek o wydanie zaświadczenia na sprzedaż napojów alkoholowych    (pobierz druk Wniosek o wydanie zaświadczenia na sprzedaż napojów alkoholowych)    

Podstawa Prawna:

• Ustawa z dnia 26.10.1982r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U z 2007r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.)
 

Termin składania dokumentów:

na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

14 dni

Opłata skarbowa:
17 zł.

Forma płatności:
• w kasie urzędu

• na konto bankowe urzędu
 

Miejsce złożenia dokumentów 
Osobiście – w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu

Odbiór dokumentów 
Osobiście – w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres wnioskodawcy.
 

Osoba uprawniona:
Wnioskodawca lub osoba upoważniona

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Osoba odpowiedzialna: Andrzej Wojtan

Może Ci się również spodoba