Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Działalności Gospodarczej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 12, tel.(81) 826 41 62

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

• wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Załączniki do pobrania:

• wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.    (pobierz druk )    

Podstawa Prawna:

• Ustawa z dnia 19.11.1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 z 17.12.1999r.poz. 1178 – z późn. zm.)

Termin składania dokumentów:

na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

14 dni

Opłata skarbowa:
100zł.

Forma płatności:
• w kasie urzędu

• na konto bankowe urzędu
 

Miejsce złożenia dokumentów 
Osobiście – w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu

Odbiór dokumentów 
Osobiście – w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres wnioskodawcy.
 

Osoba uprawniona:
Wnioskodawca lub osoba upoważniona

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Osoba odpowiedzialna: Andrzej Wojtan

Może Ci się również spodoba