Podatek leśny od osób prawnych

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna:

Referat Budżetu i Finansów

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 7-8, tel.(81) 825 23 95

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
• Przyjęcie zgłoszenia

• Naliczenie podatku leśnego

Wymagane dokumenty:

• Deklaracja na podatek leśny (druk DL-1)

• Dane o nieruchomościach leśnych (druk ZL-1)

Załączniki do pobrania:

• Deklaracja na podatek leśny    (pobierz druk Podatek leśny od osób prawnych)    

• Dane o nieruchomościach leśnych   (pobierz druk Podatek leśny od osób prawnych)

Podstawa Prawna:

• Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)
• Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,poz.60 ze zm.)

Termin składania dokumentów:

Do 15 stycznia każdego roku, lub 14 dni od momentu nabycia lub zbycia gruntów

Termin załatwienia sprawy:

30 dni 
 

Terminy płatności:

Do 15 dnia każdego miesiąca – 12 rat

Forma płatności:

przelewem na konto urzędu

Wysokość opłaty skarbowej:

nie podlega opłacie skarbowej

MIEJSCE I FORMA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
Osobiście w urzędzie.

ODBIÓR DOKUMENTÓW 
Za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru.
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy.

Termin złożenia odwołania:

14 dni od dnia otrzymania decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Osoba odpowiedzialna: Ewa Zimna

Może Ci się również spodoba