Informacja w sprawie warunków uzyskania zezwolenia na utrzymywanie i prowadzenie hodowli psa rasy uznanej za agresywną.

herb kraśnik

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną wraz 
z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku.

Załączniki do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną (pobierz wniosek Informacja w sprawie warunków uzyskania zezwolenia na utrzymywanie i prowadzenie hodowli psa rasy uznanej za agresywną.)

Opłaty:

1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 82,00 zł.

2. Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Kraśnik:

    Banku Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej

    Konto Urzędu 04 8717 0009 2001 0000 8844 0001

Miejsce złożenia

Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, tel. 81 884 35 84.

Termin załatwienia sprawy:

30 dni.

Uwagi

Wniosek powinien zawierać dane osobowe, miejsce zamieszkania wnioskodawcy, opis zwierzęcia (pochodzenie, rasę, datę urodzenia, płeć, imię, sposób oznakowania) określenie miejsca i warunków utrzymywania psa. Do wniosku należy dołączyć świadectwo szczepień psa oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. nr 106 poz. 1002 
  z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. 
  w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687)
 • Część III ust. 44 pkt 2 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225. poz. 1635, z późn. zm.).

Przepisy karne:

Kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia podlega karze aresztu lub grzywny przewidzianej w art. 37a, ust. 1 ustawy.

W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa wyżej można orzec przepadek zwierzęcia.

Wykaz ras psów uznanych za agresywne:

 1. amerykański pit bull terier;

 2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

 3. buldog amerykański,

 4. dog argentyński;

 5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

 6. tosa inu;

 7. rottweiler;

 8. akbash dog;

 9. anatolian karabash;

 10. moskiewski stróżujący;

 11. owczarek kaukaski.

 

Osoba odpowiedzialna: Paweł Kozakowski

Ostatnia aktualizacja: 2012.08.09

Może Ci się również spodoba