Od 31 grudnia 2012 r. zmiany w procedurze meldunkowej

herb kraśnik

31 grudnia 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące procedury meldunkowej.

Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych wprowadza z dniem 31 grudnia 2012 r. następujące zmiany:

  • Zgłoszenia zameldowania lub wymeldowania można dokonać wyłącznie osobiście lub poprzez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem.
  • Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać jednocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu pobytu.

  • Zniesiony został obowiązek przedkładania wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej).

  • Zniesione zostało zameldowanie na pobyt czasowy krótszy niż 3 miesiące (pozostawiono je jedynie dla cudzoziemców nie będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw EFTA oraz Szwajcarii).

  • Wydłużony do 30 dni został termin wykonania obowiązku zameldowania. Dotychczasowy termin – najpóźniej z upływem 4 doby – pozostał aktualny tylko dla cudzoziemców wymienionych wyżej.

Od dnia wejścia w życie nowych przepisów obowiązują też nowe formularze meldunkowe.

Wszyscy zainteresowani załatwieniem spraw związanych z zameldowaniem bądź wymeldowaniem, mogą przed przybyciem do urzędu zapoznać się z wprowadzonymi zmianami na naszej stronie w zakładce Jak załatwić sprawę.

Może Ci się również spodoba