Komisje stałe Rady Gminy

herb kraśnik

KOMISJA REWIZYJNA

   Zenobia Tchórz

przewodnicząca

   Józef Kajda

z-ca

   Bernadetta Stachyra

członek

KOMISJA BUDŻETU, POLITYKI GOSPODARCZEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

   Jakub Wiśniewski

przewodniczący

   Adam Brytan

z-ca

   Krzysztof Czachór

członek

   Olga Mikuła

członek

   Krzysztof Kołtun

członek

   Marek Kowalik

członek

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH

   Krzysztof Kowalski

przewodniczący

   Grzegorz Krupka

z-ca

   Jarosław Janiszewski

członek

   Łukasz Koziarz

członek

   Krzysztof Pietraszek

członek

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Marek Kowalik

Józef Kajda

Krzysztof Pietraszek

 

przewodniczący

członek

członek

Komisje stałe są organami pomocniczymi, doradczymi i kontrolnymi Rady Gminy. Tryb pracy komisji określają § 68-74 Statutu Gminy. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej uregulowane są w rozdziale VI Statutu Gminy.

Może Ci się również spodoba