Fundusz sołecki 2011

herb kraśnik
Sołectwo Zadanie Fundusz sołecki Pracownik urzędu 
odpowiedzialny 
za realizację
Dąbrowa-Bór
Karpiówka Plac zabaw 12.493,00  B. Kuśmierczyk-Kufel
Kowalin Plac zabaw 9.792,00  B. Kuśmierczyk-Kufel
Lasy Wynajem pomieszczenia na potrzeby mieszkańców sołectwa 11.262,00  M. Pielaszkiewicz
Mikulin Utwardzenie dróg dojazdowych do pól 6.495,00  S. Kot
Pasieka Utwardzenie dróg gminnych materiałem kamiennym
Wydzielenie drogi (Pasieka – Pasieka-Kolonia)
8.083,00
3.000,00
 S. Kot
 T. Brodowski
Pasieka-Kolonia Utwardzenie dróg gminnych materiałem kamiennym 5.204,00  S. Kot
Podlesie Utwardzenie dróg gminnych materiałem kamiennym 
(droga nr 184/2, 402/2)
13.069,00  S. Kot
Słodków Pierwszy Remont świetlicy (wymiana okien, drzwi, wejście na taras) 19.862,00  T. Brodowski
Słodków Drugi Wyposażenie świetlicy 17.600,00  B. Kuśmierczyk-Kufel
Słodków Trzeci Plac zabaw przy szkole 17.618,00  B. Kuśmierczyk-Kufel
Spławy Pierwsze Remont świetlicy (wymiana 2 okien, 1 drzwi)
Zakup wyposażenia świetlicy
2.000,00
8.700,00
 T. Brodowski
 B. Kuśmierczyk-Kufel
Spławy Drugie Oświetlenie uliczne przy świetlicy 8.382,00  S. Kot
Stróża Utwardzenie dróg wygonowych 19.227,00  S. Kot
Stróża-Kolonia Wynajem hali sportowej
Progi spowalniające
Plac zabaw – huśtawki
Aerobik
2.000,00
11.000,00
3.800,00
3.000,00
 B. Kuśmierczyk-Kufel
 S. Kot
 B. Kuśmierczyk-Kufel
 B. Kuśmierczyk-Kufel
Suchynia Zakup wyposażenia świetlicy 14.280,00  B. Kuśmierczyk-Kufel

Ogółem:

196.868,00