Przebudowa stadionu i budowa obiektów sportowych w miejscowości Stróża–Kolonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap

herb kraśnik

Tytuł projektu: „Przebudowa stadionu i budowa obiektów sportowych w miejscowości Stróża–Kolonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap”.

Nazwa beneficjenta: Gmina Kraśnik

Całkowita wartość projektu: 742 119,14 zł

Wartość dofinansowania: 283 208 zł

Nazwa programu: Europejski Fundusz Rolny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin realizacji: 31.10.2011 r.

Cel projektu: Wzrost poziomu kultury oraz poprawa dostępności do usług kulturalnych, społecznych i sportowych.
 

Zakończenie realizacji projektu 

„Przebudowa stadionu i budowa obiektów sportowych w miejscowości Stróża – Kolonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap”

11.01.2012r.

Koszt całkowity: 729787,39 zł.

Kwota dofinansowania: 283 208 zł.

W wyniku realizacji projektu zostały wykonane następujące prace:

  • Budowa hydrantu
  • Przebudowa boiska do piłki nożnej
  • Przebudowa bieżni lekkoatletycznej
  • Budowa trybun, zadaszenia oraz chodników

Dokumentacja fotograficzna:

Przebudowa stadionu i budowa obiektów sportowych w miejscowości Stróża–Kolonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap
Przebudowa stadionu i budowa obiektów sportowych w miejscowości Stróża–Kolonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap
Przebudowa stadionu i budowa obiektów sportowych w miejscowości Stróża–Kolonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap
Przebudowa stadionu i budowa obiektów sportowych w miejscowości Stróża–Kolonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap
Przebudowa stadionu i budowa obiektów sportowych w miejscowości Stróża–Kolonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap
Przebudowa stadionu i budowa obiektów sportowych w miejscowości Stróża–Kolonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap
Przebudowa stadionu i budowa obiektów sportowych w miejscowości Stróża–Kolonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap

Może Ci się również spodoba