Remont świetlicy wiejskiej w Spławach Drugich pełniącej funkcje kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu

herb kraśnik

Tytuł projektu: „Remont świetlicy wiejskiej w Spławach Drugich pełniącej funkcje kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu”.

Nazwa beneficjenta: Gmina Kraśnik

Całkowita wartość projektu: 67 275,44 zł

Wartość dofinansowania: 43 083,00 zł

Źródło finansowania:  Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

Nazwa programu: „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”

                           Priorytet: „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”
                            Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Termin realizacji: 14.05.2007 – 25.10.2007r.

Opis projektu: Celem projektu jest podniesienie standardu życia i pracy na wsi, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, podniesienie atrakcyjności turystycznej, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego.
 

W ramach projektu wykonano: instalację wodno – kanalizacyjną, instalację elektryczną oraz sanitariaty.

Może Ci się również spodoba