Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – Bór pełniącej funkcje kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu

herb kraśnik

Tytuł projektu: „Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – Bór pełniącej funkcje kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu”.

Nazwa beneficjenta: Gmina Kraśnik

Całkowita wartość projektu: 80 365,00 PLN

Wartość dofinansowania: 64 284,00 PLN

Źródło finansowania:  Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

Nazwa programu: „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”

                           Priorytet: „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”
                            Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Termin realizacji: 31.08.2006 – 25.12.2006r.

Opis projektu: Celem projektu jest podniesienie standardu życia i pracy na wsi, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, podniesienie atrakcyjności turystycznej, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego.
 

W ramach projektu wykonano: dach i izolację stropu, stolarkę okienną i drzwiową, posadzki, elewację i docieplenie zewnętrzne, instalację wodno – kanalizacyjną, instalację elektryczną, tynki wewnętrzne i oblicowanie ścian.

Może Ci się również spodoba