Przebudowa drogi gminnej Pasieka

herb kraśnik

Tytuł projektu: „Przebudowa drogi gminnej Pasieka – Słodków Pierwszy Nr 108374L na odcinku od km 0+536 do km 3+855 ”.

Nazwa beneficjenta: Gmina Kraśnik

Całkowita wartość projektu: 1 130 398,43 PLN

Wartość dofinansowania: 847 798,82 PLN

Źródło finansowania:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Priorytet: “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów ”
                           

Termin realizacji: 15 luty 2006 r. – 10 lipca 2006 r.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi gminnej na odcinku Pasieka – Słodków Pierwszy, wraz z utwardzeniem poboczy.

W ramach projektu wykonano: przebudowę drogi gminnej na odcinku Pasieka – Słodków Pierwszy wraz z utwardzeniem poboczy.
Odnowiona droga jest ogólnodostępna przeznaczona dla wszystkich użytkowników i przebiega przez dwie miejscowości – Pasiekę i Słodków Pierwszy. Droga stanowi ważny element regionalnego systemu transportowego, gdyż poprawia dostęp do sieci dróg krajowych i stanowi uzupełnienie powiązań z krajowym układem transportowym poprzez połączenie dwóch dróg krajowych Lublin – Rzeszów – Białystok i Lublin – Kielce. Nowa droga odciążyła drogi krajowe poprzez przejęcie ruchu lokalnego i regionalnego , pozwoliła też na bezpośredni dojazd do miasta Kraśnika bez konieczności wjazdu na w/w trasy. Poprawiła bezpieczeństwo ruchu na drogach krajowych, a jednocześnie znacząco wpłynęła na komfort życia mieszkańców Gminy Kraśnik i wzrost znaczenia miasta Kraśnika jako centrum gospodarczego dla całego regionu jako miejsca inwestycji, koncentracji działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej.

Może Ci się również spodoba