Aktualności

Aktualności

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Nieodpłatna pomoc prawna

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkanie

ZZZ

OGŁOSZENIE

Gmina Kraśnik ogłasza konkurs ofert na wycinkę drzew, rosnących na terenie Gminy Kraśnik.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Gmina Kraśnik na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014—2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Konkurs nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 9iv : „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 668, z późn. zm.).

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne

Bez tytułuvvv

O gminie

Przydatne odnośniki

czyste powietrzeepuaplogo starpowlogo umlefslogo uplogo lgdwykluczenie baner

strona banner  sippk Rysunek2plan gospodarki

 

 

SYSTEM SMS

System powiadamiania SMS dla mieszkańców

navi sms

Pobierz deklaracje (pdf)

UE

Logo UE

 

Sprawy Obywatelskie

Gminy Partnerskie

ESP

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Informacje ESP

Rządowe Centrum Legislacji

elekdzienurzlublmonitor dziennik urzedowydziennik ustaw dobry1