Aktualności

Aktualności

Informacja w sprawie ławników sądowych na lata 2020 - 2023

Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015.

 W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) – Rada Gminy Kraśnik dokona wyboru ławników na lata kadencję 2020 – 2023. Wybór ławników odbędzie się w terminie do końca października 2019 roku, przy czym zgłoszenie kandydatów na ławników musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku.

  Dokumenty do pobrania :

 1. Informacja w sprawie ławników sądowych w latach 2020 -2023
 2. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
 3. Zgłoszenie kandydata na ławnika z wykazem podpisów
 4. Oświadczenie o nietoczącym się przeciwko kandydatowi na ławnika postępowaniu
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz przestępstwo skarbowe
 5. Oświadczenie, iż kandydat na ławnika nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zwieszona.

 

Nabór wniosków LGD

 

lgd

Szczegóły naboru na stronie http://lgdkrasnik.pl/

Zawody wędkarskie 2019

wedk

Zabiegi Agrolotnicze w lasach Nadleśnictwa Kraśnik

Nadleśnictwo Kraśnik informuje, że jeśli utrzymają się korzystne warunki atmosferyczne w dniach 16 maja do odwołania zostaną przeprowadzone agrolotnicze zabiegi zwalczające w leśnictwach Dąbrowa Bór (kompleks Wyżnica KRA2), Mosty (KRA1), Zwierzyniec (KRA4), Wrzelowiec (KRA8). Okresowy zakaz wstępu do lasu w tych leśnictwach obowiązywać będzie do 07 czerwca br.

Oprysk zostanie przeprowadzony przy użyciu środka Mospilan 20 SP.

Na obszarach objętych zabiegiem zwalczającym zabrania się:

 • wstępu do lasu (bezpośredniego przebywania na zagrożonym terenie)
 • zbioru runa leśnego (przez okres 14 dni od wykonania zabiegu)
 • wypasu bydła na pastwiskach zlokalizowanych w pobliżu strefy objętej opryskiem
 • pojenia zwierząt gospodarskich w zbiornikach wodnych zlokalizowanych w pobliżu strefy objętej opryskiem.

Wszelkie pytania w sprawie agrolotniczych zabiegów zwalczających należy kierować pod nr tel.: 81 825 20 41 wew.16

 

Mapy Pól Zbiegowych Nadleśnictwa Kraśnik.

Informacja o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Bojanówka, gm. Kraśnik, przeznaczonej do wydzierżawienia

I N F O R M A C J A

o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Bojanówka, gm. Kraśnik, przeznaczonej do wydzierżawienia

 

      Wójt Gminy Kraśnik działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik przy
ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kraśnik
http://www.krasnik.bip.lublin.pl/ został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminny Kraśnik.

   Wykaz podlega opublikowaniu przez okres 21 dni tj.: od dn. 10.05.2019 r. do 31.05.2019r. Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 81 884 35 84, 81 826 41 61 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 13 w godzinach 7.30 - 15.30.

 

Wójt Gminy Kraśnik

               (-)

 

- Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Kraśnik z dn. 10.05.2019 r.

- Załącznik nr 1 mapa z oznaczeniem lokalizacji gruntu do wydzierżawienia.

- Załącznik nr 2 wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia

O gminie

Przydatne odnośniki

czyste powietrzeepuaplogo starpowlogo umlefslogo uplogo lgdwykluczenie baner

strona banner sippk Rysunek2plan gospodarki

 

 

SYSTEM SMS

System powiadamiania SMS dla mieszkańców

navi sms

Pobierz deklaracje (pdf)

UE

Logo UE

 

Sprawy Obywatelskie

Gminy Partnerskie

ESP

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Informacje ESP

Rządowe Centrum Legislacji

elekdzienurzlublmonitor dziennik urzedowydziennik ustaw dobry1