Aktualności

Aktualności

Wsparcie dla seniorów z Gminy Kraśnik

              W dniu 29.06.2018r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Jesień pełna życia – wsparcie seniorów, w tym osób niepełnosprawnych na terenie gminy Kraśnik”. Realizacja projektu rozpocznie się od 01.01.2019r. do 30.06.2020r. Projekt realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku. Grupę docelową projektu będą stanowiły osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym – tj. 36 osób starszych (powyżej 60 roku życia).

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Gmina Kraśnik ogłasza konkurs ofert na sprzedaż drzew ,,na pniu"
wraz z ich wycinką, rosnących na terenie Gminy Kraśnik.
1. Dane zamawiającego:
Gmina Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik, NIP: 715 177 80 14,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż drzew ,,na pniu" wraz z ich wycinką, rosnących na terenie Gminy    Kraśnik, w miejscowościach:
1) Suchynia - działka 210/3, wycinka: 10 szt. drzew: 4 szt. drzew gatunku klon zwyczajny o obwodach pni 88, 53, 79, 78 cm oraz 6 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni 71, 48, 78, 223, 102, 107 cm.
2) Karpiówka - działka 254/4, wycinka 9 szt. drzew: 8 szt. drzew gatunku klon zwyczajny o obwodach pni 65, 67, 65, 60, 63, 62, 66, 56 cm oraz 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 199 cm.
2.2 Przy wyborze oferty Sprzedający będzie się kierował jedynym kryterium:
najwyższa zaoferowana cena brutto za 1m3 pozyskanego drewna.
2.3 Pomiar pozyskanego drewna wykonany będzie po ścięciu drzew. Opomiarowaniu nie podlega drewno poniżej 15 cm średnicy.
2.4 W cenie wykupu drewna zawiera się koszt wycinki drzewa, koszt odbioru
i transportu oraz uprzątnięcie terenu po wycince.
2.5 Kupujący ma obowiązek uprzątnięcia terenu wycinki z gałęzi oraz oznakowanie miejsca wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa drogowego.
2.6 Za wynikłe szkody podczas realizacji przedmiotowego zadania odpowiedzialność ponosi wykonawca.
3. Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 30.11.2018 r.
4. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 81 884 35 84.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego –sekretariat Urzędu Gminy,
ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik, pok. 14, w terminie do dnia 31.08.2018 r., do godz. 1400 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Sprzedaż drzew – nie otwierać przed dniem 31.08.2018 r., do godz. 1400".

UWAGA ! ZMIANA SIEDZIBY GEODEZJI

Jeśli planujesz załatwić sprawę w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kraśniku lub w Zarządzie Dróg Powiatowych, pamiętaj że te dwie instytucje zostały przeniesione z ul. Kolejowej 6 na ul. Szpitalną 2A w dzielnicy fabrycznej (za głównym budynkiem szpitala w dzielnicy fabrycznej— w miejscu dawnego oddziału dziecięcego) Wjazd od strony szpitala.

1

 

IFORMACJA DLA ROLNIKÓW - zgłaszanie szkód suszowych w 2018 r.

Informujemy producentów rolnych, że mogą składać oświadczenia o wysokości poniesionych strat w uprawach rolnych położonych na terenie gminy Kraśnik, spowodowanych suszą, która dotknęła nasze województwo wiosną bieżącego roku.
Oświadczenia prosimy składać do dnia 20 lipca 2018 roku w godz. 800-1500 w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik w pokoju nr 13, I piętro. Prosimy o zachowanie terminu składania wniosków.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

 SPOTKANIE W SPRAWIE UZGODNIENIA PROJEKTOWANYCH ZJAZDÓWZ DRÓG DOJAZDOWYCH OBSŁUGUJĄCYCH DROGĘ EKSPRESOWĄ S19

 

          W związku z trwającym obecnie procesem projektowym dla zadania pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika: Część nr 3: odc. realizacyjny obwodnica m. Kraśnik (węzeł „Kraśnik” obecnie „Kraśnik Północ” – węzeł „Słodków” obecnie „Kraśnik Południe” z węzłem), długości ok. 10 km.”, informujemy, że w dniu 25 lipca 2018 r. od godz. 17:00 do godz. 19:00 w świetlicy w Słodkowie Pierwszym odbędzie się spotkanie z właścicielami nieruchomości przyległych do planowanych dróg dojazdowych obsługujących drogę ekspresową S19, w celu uzgodnienia projektowanych zjazdów z zainteresowanymi stronami. Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kraśnik wraz z niniejszym ogłoszeniem zamieszczono plan orientacyjny z przebiegiem drogi ekspresowej i dróg dojazdowych obsługujących drogę ekspresową S19 na terenie gminy Kraśnik

PLAN ORIENTACYJNY

O gminie

Przydatne odnośniki

epuaplogo starpowlogo umlefslogo uplogo lgdbaner www solary-147x93turystykawykluczenie baner

strona banner  sippk Rysunek2plan gospodarki

Sprawy Obywatelskie

77 obywatel gov pl

 

Gminy Partnerskie

ESP

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Informacje ESP

Rządowe Centrum Legislacji

elekdzienurzlublmonitor dziennik urzedowydziennik ustaw dobry1

SYSTEM SMS

System powiadamiania SMS dla mieszkańców

navi sms

Pobierz deklaracje (pdf)