Jak załatwić sprawę

Rejestracja przedpoborowych

Komórka odpowiedzialna:

Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych, obronnych, ochrony przeciwpożarowej


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek nr 2, tel/fax (0 81) 825 23 38

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Wydanie potwierdzenia zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych.

Wymagane dokumenty:

dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamość (paszport, legitymacja szkolna)


Załączniki do pobrania:

-        

Podstawa Prawna:

• art. 31 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r.

(Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych. Dz. U. z 2006 r., Nr 186, poz. 1377)

Termin załatwienia sprawy:

w dniu stawienia się
 

Wysokość opłaty skarbowej:

-
 

Forma płatności:

-

Tryb odwoławczy:

Nie występuje.
 

DODATKOWE INFORMACJE:
• Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają oprócz mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 18 lat życia (przedpoborowych), również mężczyźni, którzy nie spełnili go we właściwym czasie, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia. 
• Przedpoborowy zameldowany na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający powyżej dwóch miesięcy na terenie gminy Kraśnik obowiązany jest zgłosić się do rejestracji w terminie i miejscu wskazanym przez Wójta Gminy Kraśnik w wezwaniu imiennym lub w obwieszczeniu. 
• Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do rejestracji wskutek kalectwa lub ułomności może obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny.

 

Osoba odpowiedzialna: Tadeusz Wrzesień

O gminie

Przydatne odnośniki

czyste powietrzeepuaplogo starpowlogo umlefslogo uplogo lgdwykluczenie baner

strona banner  sippk Rysunek2plan gospodarki

 

 

SYSTEM SMS

System powiadamiania SMS dla mieszkańców

navi sms

Pobierz deklaracje (pdf)

UE

Logo UE

 

Sprawy Obywatelskie

Gminy Partnerskie

ESP

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Informacje ESP

Rządowe Centrum Legislacji

elekdzienurzlublmonitor dziennik urzedowydziennik ustaw dobry1