Jak załatwić sprawę

Wpisanie, skreślenie i udostępnienie Rejestru Wyborców

Komórka odpowiedzialna: Biuro Ewidencji Ludności


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek nr 2, tel/fax (0 81) 825 23 38

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
• decyzja administracyjna
• wpisanie do Rejestru Wyborców


Wymagane dokumenty:

• Wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców;

• Kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;

• Pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączniki do pobrania:

• Wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców w części A/B (pobierz wniosek )

• Deklaracja  (pobierz deklarację )

• Wniosek o skreślenie z Rejestru Wyborców (pobierz wniosek )

• Wniosek o udostępnienie rejestru (pobierz wniosek )

Podstawa Prawna:

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 112  ze zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 nr 158 poz. 941)

Termin składania dokumentów:

na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

3 dni od dnia wniesienia wniosku.
 

Wysokość opłaty skarbowej:

-
 

Forma płatności:

-

MIEJSCE I FORMA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
– Osobiście w urzędzie.

ODBIÓR DOKUMENTÓW 
– Za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru.
 

Tryb odwoławczy:

Skarga do Sądu Rejonowego w Kraśniku. 
 

Termin złożenia odwołania:

Skargę składa się za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje:

1.Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.

2.Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.

3.Rejestr dzieli się na część A i B.

4.Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich.

- Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu.

- Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek zawierające dane wnioskodawcy ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały poza obszarem gminy.

- Powyższe stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie nie zamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy.

- Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek zawierające dane wnioskodawcy ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały poza obszarem gminy.

5.Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych, na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, na ich pisemny wniosek, nie później niż 30. dnia po zarządzeniu wyborów w których zamierza uczestniczyć.


6.Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy.

 

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rejowska

O gminie

Przydatne odnośniki

czyste powietrzeepuaplogo starpowlogo umlefslogo uplogo lgdwykluczenie baner

strona banner  sippk Rysunek2plan gospodarki

 

 

SYSTEM SMS

System powiadamiania SMS dla mieszkańców

navi sms

Pobierz deklaracje (pdf)

UE

Logo UE

 

Sprawy Obywatelskie

Gminy Partnerskie

ESP

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Informacje ESP

Rządowe Centrum Legislacji

elekdzienurzlublmonitor dziennik urzedowydziennik ustaw dobry1