Druki do pobrania

Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe

Komórka odpowiedzialna:

Samodzielne stanowisko pracy ds. wojskowych, obronnych, ochrony przeciwpożarowej


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek nr 2, tel/fax (0 81) 825 23 38

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Wydanie decyzji administracyjnej.

Decyzję pozytywną przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie oraz Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Wymagane dokumenty:

• wniosek żołnierza rezerwy o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego, 
• zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych, 
• zaświadczenie z zakładu pracy żołnierza rezerwy o wysokości wynagrodzenia (za 1 dzień netto) z ostatnich 3 miesięcy /zaświadczenie od pracodawcy/, 
• dla osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dochodu (za 1 dzień netto) uzyskanego przez żołnierza w ciągu ostatniego roku podatkowego, 
• w przypadku rolników - zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej wydane przez Wójta Gminy Kraśnik.


Załączniki do pobrania:

• Wniosek żołnierza rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego         

                                                                                                                 (pobierz wniosek )

Podstawa Prawna:

• Art. 119a ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późniejszymi zmianami)

• §§ 1 i 3 oraz 15-17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

(Dz. U. z 2000r. Nr 13, poz.155).

Termin składania dokumentów:

na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

7 dni od dnia wniesienia wniosku.
 

Wysokość opłaty skarbowej:

-
 

Forma płatności:

-

MIEJSCE I FORMA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
– Osobiście w urzędzie.

ODBIÓR DOKUMENTÓW 
– Za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru.
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Termin złożenia odwołania:

14 dni od dnia otrzymania decyzji


DODATKOWE INFORMACJE:
Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/30 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
 

Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
 

W przypadku gdy prowadzona przez żołnierza działalność gospodarcza w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych nie przynosiła dochodu lub przynosiła straty albo żołnierz opłaca zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zwany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej, świadczenie rekompensujące stanowi kwota najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, podzielona przez 30 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

 

Osoba odpowiedzialna: Tadeusz Wrzesień

O gminie

Przydatne odnośniki

czyste powietrzeepuaplogo starpowlogo umlefslogo uplogo lgdwykluczenie baner

strona banner  sippk Rysunek2plan gospodarki

 

 

SYSTEM SMS

System powiadamiania SMS dla mieszkańców

navi sms

Pobierz deklaracje (pdf)

UE

Logo UE

 

Sprawy Obywatelskie

Gminy Partnerskie

ESP

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Informacje ESP

Rządowe Centrum Legislacji

elekdzienurzlublmonitor dziennik urzedowydziennik ustaw dobry1