Informacja o sesji Rady Gminy

XXXIX SESJA RADY GMINY KRAŚNIK

Kraśnik, dn. 20.03.2014 r.

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że dnia 28 marca 2014 r. (piątek) o godz. 1030 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kraśniku przy ul. Kościuszki 24, odbędzie się XXXIX sesja VI kadencji Rady Gminy Kraśnik.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z prac komisji stałych.
5. Informacja Wójta o podejmowanych działaniach między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania   bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśnik w 2014 roku,
d) wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych,
e) wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej lub tworzeniem nowych miejsc pracy,
f) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
g) zmiany uchwały nr XXXV/153/2005 Rady Gminy Kraśnik z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kraśnik,
h) uchwalenia ,,Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe Gminy Kraśnik".
8. Informacja o realizacji inwestycji w ramach współpracy Gminy Kraśnik z Samorządem Powiatowym w Kraśniku.
9. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy na temat bezrobocia na terenie Gminy Kraśnik oraz form przeciwdziałania bezrobociu.
10. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
11. Informacja Powiatowego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Kraśniku.
12. Informacja KRUS na temat funkcjonowania form ubezpieczeń rolników oraz wypadków w rolnictwie.
13. Informacja na temat wdrożenia ustawy o gospodarce odpadami.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Andrzej Hanaj

O gminie

Przydatne odnośniki

czyste powietrzeepuaplogo starpowlogo umlefslogo uplogo lgdwykluczenie baner

strona banner  sippk Rysunek2plan gospodarki

 

 

SYSTEM SMS

System powiadamiania SMS dla mieszkańców

navi sms

Pobierz deklaracje (pdf)

UE

Logo UE

 

Zdalna Szkoła

Powszechny Spis Rolny 2020

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kraśnik

Sprawy Obywatelskie

Gminy Partnerskie

ESP

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Informacje ESP

Rządowe Centrum Legislacji

elekdzienurzlublmonitor dziennik urzedowydziennik ustaw dobry1