GOPS

GOPS OGŁOSZENIA

 PODPROGRAM 2017 – efekty

 

 1. 1.W ramach POPŻ Podprogram 2017, który był realizowany w okresie sierpień 2017 - czerwiec 2018 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z Lublinie, mieszczącym się przy ul. Młyńskiej 18, 20-406 Lublin,

 

 1. 2.Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak:

 

makaron jajeczny 4,5 kg,  ryż biały 4 kg, herbatniki 0,6 kg, mleko UHT 7 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 4 kg, fasola biała 4 kg, koncentrat pomidorowy 1,76 kg, powidła śliwkowe 1,5 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 1,7kg, filet z makreli w oleju 1,7 kg, szynka drobiowa 3 kg, szynka wieprzowa 2,1 kg, pasztet wieprzowy 0,64 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l, kabanosy wieprzowe 0,36kg, miód wielokwiatowy 0,4 kg.

 

 1. 3.Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 542 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

 1. 4.Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  1. ponad 24 ton żywności;
  2. 1608 paczek żywnościowych;
  3. 0 posiłków;

 

 1. 5.W ramach Podprogramu 2017 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 4 warsztatach edukacyjnych, w których wzięły 100 osoby.

 

6.Rodzaje warsztatów:

 • Ekonomiczne - 2 spotkań dla  50 uczestników
 • Żywieniowe - 0 spotkań dla 0 uczestników
 • Kulinarne - 2 spotkań dla 50 uczestników
 • Niemarnowanie żywności – 0 spotkań dla 0 uczestników

 

 

INFORMACJA

 

Z dniem 02.08.2018r. uległy zmianie nr. telefonów do

 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku

 

 

Kierownik GOPS - 81 458 70 77

Pomoc środowiskowa, pracownicy socjalni - 81 458 70 88

Dział ds. świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze 500+, „Dobry start 300+ - 81 884 32 16

 

 

 

„Dobry start” w Gminie Kraśnik

 

Od 1 lipca 2018r. można składać wnioski na nowe świadczenie – „Dobry start”. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko- bez względu na dochody rodziców. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia 24 roku życia.

Zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514) i wydanym w związku z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.u.poz.1061) , od 1 lipca 2018r. będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny- empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Podobne zasady stworzone są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego (500+)

         Od 1 sierpnia 2018r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” przyjmowane będą w formie tradycyjnej (papierowej) w GOPS Kraśnik ul. Kościuszki 24. Wnioski przyjmowane będą w terminie do 30 listopada, a ustalenie prawa do świadczenie i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku.

UWAGA Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu w sierpniu, pieniądze będą wypłacane najpóźniej do końca września.

         Świadczenie „Dobry start” jest zwolnione z podatku, nie będzie podlegać też egzekucji komorniczej, nie będzie też wliczane do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych.

 

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

 

 

 

Czerwony Guzik Życia

 

 czerwony guzik   Gmina Kraśnik ogłasza nabór osób chętnych do projektu pt.: „Czerwony guzik życia – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego”. Projekt skierowany jest do osób w wieku 50+ w tym osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z czynności dnia codziennego, zamieszkałych na terenie Gminy Kraśnik. Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2019, a jego uczestnicy(10osób z terenu Gminy Kraśnik) otrzyma w ramach Projektu „bransoletkę życia” wraz z usługą elektronicznego całodobowego monitoringu systemem przywoławczym w miejscu zamieszkania, zapewniająca szybką reakcję w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Rekrutację do projektu prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się pod nr tel. 81/884 32 16.

Rekrutacja do Projektu trwa od 5 marca 2017 r do 20 marca 2018r.

W załączeniu:

-Uchwała Br 128-644/2018 Zarządu powiatu w Kraśniku z dnia 28 lutego 2018 r. pobierz.pdf

-Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Czerwony guzik życia – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego”; pobierz.pdf

-Formularz zgłoszeniowy;  pobierz.pdf

-Deklaracja uczestnictwa w Projekcie; pobierz.pdf

-Oświadczenie uczestnika Projektu wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; pobierz.pdf

-Dane uczestnika Projektu; pobierz.pdf

-Wywiad środowiskowy. pobierz.pdf

 

 


 

 

logo na stronę internetową

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

 

PODROGRAM 2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:
organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.
OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018 (czytaj pełną teść)

 

 


 

 

ZAWIADOMIENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, że przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej w formie zasiłku celowego jednorazowego w związku ze zdarzeniem klęskowym, które miało mniejsce w dniu 20.06.2016r. Osoby składające wnioski powiny dołączyć zaświadczenie o dochodach z pracy spoza rolnictwa. Komplet dokumentów należy składać osbiście w nieprzekraczalnym terminie do 23 września 2016r. w GOPS w Kraśniku przy ul. Kościuszki 24 p. - 4 (po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane). W razie pytań kontakt felefoniczny pod numerem (81) 884-32-16

Kraśnik, dn. 08.09.2016

 


 

Od 1 października wzrosną kryteria uprawniające do pomocy społecznej i wysokość zasiłków.

Co trzy lata odbywa się weryfikacja progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej i wysokości samych świadczeń. W trakcie tegorocznej weryfikacji rząd zdecydował o podniesieniu kryteriów i świadczeń. Podwyżka wejdzie w życie od 1 października.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wzrośnie:
• o 92 zł do 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
• o 58 zł do 514 zł dla osoby w rodzinie
Dzięki temu więcej osób potrzebujących uzyska dostęp do świadczeń.

Podwyższone zostaną także same świadczenia:
• maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
• wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł;
• pomoc pieniężna na usamodzielnienie się, kontynuowanie nauki i do zagospodarowania w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
• świadczenie na utrzymanie i pokrycie wydatków na naukę języka polskiego do cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy wzrośnie z 1 260 zł do 1 335 zł.

 


 

„Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” współfinansowanego z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości, udziela bezpłatnego wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzin z terenu województwa lubelskiego. (czytaj pełna treść)

 


 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kraśnik o konsultacjach w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kraśnik na lata 2015-2020" (czytaj pełna treść)

O gminie

Przydatne odnośniki

czyste powietrzeepuaplogo starpowlogo umlefslogo uplogo lgdwykluczenie baner

strona banner sippk Rysunek2plan gospodarki

 

 

SYSTEM SMS

System powiadamiania SMS dla mieszkańców

navi sms

Pobierz deklaracje (pdf)

UE

Logo UE

 

Sprawy Obywatelskie

77 obywatel gov pl

 

Gminy Partnerskie

ESP

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Informacje ESP

Rządowe Centrum Legislacji

elekdzienurzlublmonitor dziennik urzedowydziennik ustaw dobry1