Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi

Wójt Gminy Kraśnik ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu w zakresie zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

Zarządzenie Nr 10/2018

Wójta Gminy Kraśnik

z dnia 30 stycznia 2018 roku

 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu w zakresie zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (teks jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz uchwały nr XIV/73/2015 Rady Gminy Kraśnik z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kraśnik (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 692) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przeprowadzić konsultacje w zakresie zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety. Ankieta stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców będącej przedmiotem konsultacji.

§ 3

Konsultacje zostaną przeprowadzone od dnia 30 stycznia 2018 roku do 16 lutego 2018 roku.

§ 4

Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są mieszkańcy Gminy Kraśnik zainteresowani zwiększeniem dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

§ 5

Informację o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kraśnik, stronie internetowej Gminy Kraśnik oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik.

§ 6

  1. Konsultacje polegają na wypełnieniu ankiety o której mowa w § 1.
  2. Wypełnione ankiety winny być wnoszone na piśmie do Urzędu Gminy Kraśnik przy ul. Kościuszki 24; 23-200 Kraśnik lub przekazane pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie określonym w § 3 zarządzenia.
  3. Opinie mieszkańców wyrażone w formie ankiet zostaną wykorzystane do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

pliki do pobrania :

1. Ankieta pobierz.pdf

2. Ankieta pobierz.doc

O gminie

Przydatne odnośniki

czyste powietrzeepuaplogo starpowlogo umlefslogo uplogo lgdwykluczenie baner

strona banner  sippk Rysunek2plan gospodarki

 

 

SYSTEM SMS

System powiadamiania SMS dla mieszkańców

navi sms

Pobierz deklaracje (pdf)

UE

Logo UE

 

Sprawy Obywatelskie

77 obywatel gov pl

 

Gminy Partnerskie

ESP

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Informacje ESP

Rządowe Centrum Legislacji

elekdzienurzlublmonitor dziennik urzedowydziennik ustaw dobry1