Aktualności

WAPNOWANIE GLEB - dotacja dla rolników do zakupu wapna

     Informujemy, że uruchomiono program priorytetowy na lata 2019 – 2023 pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie".
     Podczas konferencji w Ministerstwie Środowiska podpisane zostało porozumienie pomiędzy wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą. Dzięki temu porozumieniu zostanie uproszczony system składania wniosków i przyznania dofinansowania dla rolników. Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu poprawę jakości gleb użytkowanych rolniczo.
       Budżet programu wynosi 300 mln zł.
     W jego ramach dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki będzie skierowane do rolników posiadających gospodarstwa rolne o powierzchni do 75 ha (pH gleby poniżej lub równe 5,5).

 

     Dofinansowanie do zakupu wapna udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).
    Dotacje do zakupu wapna będą zależały od wielkości gospodarstwa, a kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:
1) do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
2) do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
3) do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.
    Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu:
1) wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. Nr 183, poz. 1229),
2) środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.
    Okres kwalifikowalności kosztów – od 1 czerwca 2019 r. do 31 października 2023 r.

 

    Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w OSCh-R już od 1 sierpnia 2019 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wapnowanie-gleb
                                                                                
Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku, zamieszczane będą na stronach internetowych OSCh-R oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.
https://schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

 

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie:

http://www.oschr.pl/index.php/ogolnopolski-program-regeneracji-rodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie/komunikat-dotyczcy-priorytetowego-programu-pn-ogolnopolski-program-regeneracji-rodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie.html


Komunikat:
https://schr.gov.pl/p,224,komunikat-dotyczacy-priorytetowego-programu-pn-ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie
Informacja o danych na fakturze:
https://schr.gov.pl/p,223,informacja-o-danych-na-fakturze
Typy wapna nawozowego:
https://schr.gov.pl/p,225,typy-wapna-nawozowego

                                                                           zamieściła Marzena Pielaszkiewicz

O gminie

Przydatne odnośniki

czyste powietrzeepuaplogo starpowlogo umlefslogo uplogo lgdwykluczenie baner

strona banner  sippk Rysunek2plan gospodarki

 

 

SYSTEM SMS

System powiadamiania SMS dla mieszkańców

navi sms

Pobierz deklaracje (pdf)

UE

Logo UE

 

Sprawy Obywatelskie

Gminy Partnerskie

ESP

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Informacje ESP

Rządowe Centrum Legislacji

elekdzienurzlublmonitor dziennik urzedowydziennik ustaw dobry1